Minnesgåvor

Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person. Det finns olika möjligheter att ge en utvald minnesgåva. Via FRII:s hemsida (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd), www.frii.se hittar du en förteckning över fonder som innehar 90-konton på Svensk Insamlingskontrolls hemsida, www.insamlingskontroll.se.
Innehavet av ett sk 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges.

Här kan du ge en minnesgåva >>