Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt behövs för att någon ska få företräda dig i ditt namn. När du tecknar framtidsfullmakten kan du även bestämma vem du vill ska ta hand om dina personliga och ekonomiska beslut när du inte längre klarar det själv.

Fullmakten är ett alternativ till god man och bör vara någon man känner sig trygg med och litar på. Fullmakten gäller inte frågor om sjukvård, äktenskap, tecknande av testamente eller faderskap.