Bouppteckning

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Bouppteckningen ligger till grund för eventuell bodelning och är ett juridiskt dokument. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.
Man har ingen skyldighet som dödsbodelägare att närvara vid bouppteckningen.
Bouppteckningen kan göras privat eller så kan ni ta hjälp av oss på Järpens begravningsbyrå då vi har många års erfarenhet och kunskap.