Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna och skickas för registrering till Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.
Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Eftersom familjen idag ser annorlunda ut och det är vanligt att man har barn sedan tidigare är det kanske istället ett testamente man ska fundera över.