Bodelning

Att göra en bodelning innebär att man som sambo/maka/make delar upp egendomen mellan varandra. Bodelning kan göras både vid skilsmässa, när samboförhållande upphör, när någon dör eller under ett pågående äktenskap. Det är Skatteverket som ansvarar för att registrera bodelningshandlingar och anmälningar om bodelning. För att en bodelning ska kunna påbörjas måste en av parterna begära det.

Behöver du hjälp med att upprätta själva bodelningshandlingen eller en anmälan om bodelning är du välkommen att kontakta oss på Järpens Begravningsbyrå.