Försäkringsinventering

Alla försäkringar återbetalas inte automatiskt när någon avlider. Ofta har man inte kunskap om vilka försäkringar man själv har och vad de innefattar. Att då dessutom ha överblick över anhörigas försäkringar är mindre troligt och man behöver ta hjälp av någon professionell. Många känner heller inte till att förmånstagare prioriteras före ett skrivet testamente. Man kanske heller inte vet vem som är förmånstagare till den avlidne. Detta gör att stora belopp fryser inne varje år och många svenskar går miste om den återbetalning de har rätt till.

Med hjälp av en försäkringsinventering får man en enkel överblick över aktuella försäkringar. Vissa har även tecknat en begravningsförsäkring som täcker begravningskostnaden.