Vad kostar en begravning?

Prisgaranti

Kostnaden för en begravning kan variera stort beroende på hur du väljer att utforma ceremoni och kringarrangemang. Krävs det långa transporter, hur stor ska dödsannonsen vara och hur många kommer till minnesstunden? Detta är några exempel där prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om är viktigt att du får med dig hem skriftligt och tydligt specificerat. Alla priser vi offererar garanterar vi.

Prisexempel

Generellt sett kan man säga att en begravning vanligen kostar mellan 18,000- 26,000 kr. I detta ingår kista, kistdekoration, nödvändiga transporter och bärare, dödsannons, ceremoni samt en enklare förtäring. Även begravningsbyråns arbetskostnader samt eventuella församlingsavgifter ingår.
Om man endast ser till priset kan det räcka med 12,525 kr för en begravning. Då har du valt bort det mesta utom en enkel kista samt transport till närmaste krematorium utan någon begravningsceremoni. Nödvändiga handlingar och begravningsbyråns arbetskostnad ingår samt även bårhämtning från boende i närområdet.
Eventuellt tillägg för transport vid hämtning under kväll/helg eller lyfthjälp vid sådan transport är dock inte inkluderat.
Någon övre prisgräns för vad en begravning kan kosta finns egentligen inte.
Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista som du kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning du är intresserade av.

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.
Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar finns möjligheten att söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.