Begravningsceremoni

Det finns få händelser i livet som förändrar din tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider. Att känna osäkerhet inför allt som ska ordnas är helt naturligt då många val ska beaktas.

Det första valet man ställs inför är att välja en begravningsbyrå. Det är viktigt att du känner dig trygg i ditt val och kan förlita dig på att byrån har erfarenhet. Det är sedan dags att boka ett första möte.

Har den avlidne via Livsarkivet kanske en egen önskan om val av ceremoni?
Ska förrättningen vara kyrklig eller borgerlig? Finns önskemål om att ceremonin hålls på annan plats som tex. vid havet eller i trädgården?

Att anlita oss på Järpens Begravningsbyrå innebär för dig att vi finns här som stöd och hjälper till med allt från funderingar kring vilken kista du kan välja till blomsterarrangemang, dödsannonser och minnesstund. Det är viktigt att få hjälp av någon som med lång erfarenhet och kompetens och som kan förklara och visa hur dina önskemål blir till en ljus och minnesvärd begravning.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema, markerat i begravningsbönen, är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Den borgerliga ceremonin kan även den innehålla religiösa inslag om man önskar. Musik enligt önskemål tillsammans med dikter är ofta centralt även i borgerliga begravningar. En del kommuner har utsedda officianter som kan åta sig uppdraget men det kan även vara en anhörig eller vän. Har du inte möjlighet att ombesörja det hjälper vi dig att hitta en borgerlig officiant.

Akt med urna – Begravning med urna – Urnbegravning

Det är lite olika benämningar som i stort sett är samma sak.
Att ha en akt med urna eller urnbegravning innebär att den döde kremeras innan begravningen och att man sedan har en urna i stället för kista under begravningsakten
Urnan placeras då, precis som kistan, längst fram i kyrkan eller i den lokal begravningsakten ska äga rum.
Vanligast är att urnan står på ett bord som man dekorerar med blommor, ljus, fotografier och personliga saker.
Ceremonin vid akt med urna går bra att ha i Svenska Kyrkan samt under borgerliga begravningsakter och går till på samma sätt som en begravning med kista.
Även om man väljer att kremera den avlidne innan begravningsceremonin måste en kista köpas då det är ett krav från krematorierna både arbetsmiljömässigt men även tekniskt.
En möjlighet vid akt med urna är att under sommarhalvåret så kan gravsättningen av urnan ske i direkt i anslutning till begravningsceremonin om en gravplats finns. Då förs urnan ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas.
Dock tar själva kremationen lite tid eftersom man inte får någon förtur så oftast är det svårt att hinna ha en begravningsakt tidigare än 3-4 veckor efter dödsfallet. Tiden varierar dock utifrån krematoriets arbetsbelastning.

Direktkremation utan akt

Direktkremation är en enklare form av begravning och sker ofta utan ceremoni eller minnesstund. Det finns ingen lag på att man måste ha en begravningsakt, det är bara själva gravsättningen av aska eller kista som är lagstadgad.
Om man väljer att avstå från en begravningsakt så kremeras den avlidne och askan placeras eller strös oftast ut i en minneslund utan att någon finns närvarande.
Skälen till en begravning utan ceremoni kan vara olika.
Det viktigaste kanske inte alltid är en traditionell begravningsakt utan att hedra och minnas den döde tillsammans och att dela sorgen.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets egen lokal eller i allmänna gravkapell.
Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper till att ordna musiken utifrån dina önskemål. För att redan nu ge dig lite hjälp har vårt förbund sammanställt två sidor där du kan söka efter musik och även verser och dikter. Klicka på länkarna nedan.

Klicka här för förslag på Musik>>
Klicka här för förslag på Verser och dikter>>