Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död.
Den som fyllt 18 år kan upprätta ett testamente men du kan även som 16-åring skriva ett testamente som endast innefattar det du tjänat ihop genom arbete eller fått som gåva alt. testamente förutsatt att personen har egen förvaltningsrätt.

Testamentet är ett ensidigt förordnande och det innebär den som upprättar testamentet bestämmer vad det skall innehålla.

När någon avlider utan att det finns arvsberättigade arvingar eller ett upprättat testamente så går arvet till Allmänna Arvsfonden. Är ett testamente upprättat så ska Kammarkollegiet för Arvsfondens räkning granska testamentet.